Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας


Την ερχόμενη Δευτέρα, στις 27 Ιανουαρίου, στις 20.30 θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασιλέως Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα.


Τα θέματα που θα συζητηθούν:


1.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’αριθμ.4377/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ο.Ε.001/2020).
2.      Λήψη απόφασης περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 155 της περιοχής «Ασύρματος» για την κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ._016/2019).
3.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορθής επανάληψης της 300/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ. απόφ.Α΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής_07/2019).
4.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_31/2019).
5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ 2ου ΓΕΛ Αρτέμιδος στον αθλητικό σύλλογο «Α.Ο. ΑΡΤΕΜΙΣ», για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρ.απόφ.Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_40/2019).
6.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 13.847,33€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Ιούνιο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.14/2019).
7.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 49.483,47€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.15/2019).
8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 14.773,60€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Οκτώβριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.16/2019).
9.      Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 64.812,63€ από 4η ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.17/2019).
10.  Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 32.406,32€ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.1/2020).
11.  Λήψη απόφασης περί αποδοχής ειδικευμένων πιστώσεων πυροπροστασίας.
12.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης λύσης της σύμβασης «Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος».
13.  Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (άρθρο 1 παρ.1 εδαφ.γ’ του Π.Δ.23/2000).
14.  Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα).
15.  Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων.
16.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού 251 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 27-11-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια