Έως 24 Απριλίου η άδεια ειδικού σκοπού – Τι προβλέπεται για δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων
«Με υπουργική απόφαση, επεκτείνουμε την ισχύ της άδειας ειδικού σκοπού, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020, που κανονικά θα έληγε στις 10 Απριλίου 2020» επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης.
Ειδικά, όσον αφορά τους εργαζόμενους, για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, για διορθώσεις/συμπληρώσεις/ανακλήσεις υποβολής εντύπων-καταβολές αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ορίζονται τα εξής:
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρεις φάσεις των δέκα ημερών:

Α' φάση (χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4)
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:
Την 1/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης υποβολών, από 11/4 έως και 13/4.
Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4.
Μετά το πέρας του διαστήματος της Α' φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι- είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο -μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ως ακολούθως:

Β' φάση (χρονικό διάστημα από 11/4 έως και 20/4)
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:
Την 11/4/2020, όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 12/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 13/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 14/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 15/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 16/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 17/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 18/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 19/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 20/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης υποβολών, από 21/4 έως και 23/4.
Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4.
Μετά το πέρας του διαστήματος της Β' φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν, ως ακολούθως:

Γ' φάση (χρονικό διάστημα από 21/4 έως και 30/4)
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:
Την 21/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 22/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 23/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 24/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 25/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 26/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 27/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 28/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 29/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 30/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης υποβολών, από 1/5 έως και 3/5.
Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια