Αυτήν την εβδομάδα, το πρώτο «κύμα» καταβολής των 800 ευρώ
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η πρώτη καταβολή των 800 ευρώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 15 Απριλίου έως και τις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση και θα πληρωθούν είναι πάνω από 800.000.
Εν τω μεταξύ, από τις 11 Απριλίου έως και τις 13 Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων στα έντυπα και επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρεις φάσεις των 10 ημερών.

Έτσι, λοιπόν, μετά το πέρας του διαστήματος της πρώτης φάσης, ξεκινά ένας νέος κύκλος υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, με βάση πάλι το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Ειδικότερα, όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, που έχει ήδη ξεκινήσει και εκτείνεται από τις 11 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου, ως ακολούθως:
   Την 11/4/2020, όσων εργαζόμενων ο ΑΦΜ λήγει σε 1
   Την 12/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2
   Την 13/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3
   Την 14/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
   Την 15/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5
   Την 16/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6
   Την 17/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7
   Την 18/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8
   Την 19/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9
   Την 20/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.

Και σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, από τις 21 Απριλίου έως και τις 23 Απριλίου, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου.

Μετά το πέρας του διαστήματος της δεύτερης φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλουν, το χρονικό διάστημα από τις 21 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου, που ολοκληρώνεται η τρίτη φάση.
   Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων πραγματοποιείται, ως ακολούθως:
   Την 21/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1
   Την 22/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2
   Την 23/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3
   Την 24/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
   Την 25/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5
   Την 26/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6
   Την 27/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7
   Την 28/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8
   Την 29/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9
   Την 30/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης υποβολών, ακολουθεί το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 3 Μαΐου, όπου μπορούν να γίνουν διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου.

Τέλος, τη Μ. Τρίτη, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την καταγραφή των μικρών επιχειρήσεων, μέχρι πέντε ατόμων, που οι ιδιοκτήτες τους θα λάβουν τα 800 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια