Τι θα γίνει με τους μαθητές που δεν έχουν τον εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Η πρόταση της ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α. και οι ενέργειες του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Παρότι τα στοιχεία που έδωσε η ηγεσία του υπουργείου στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι μαθητές που δεν έχουν τάμπλετ ή υπολογιστή για να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Παιδείας αναζητά τρόπους ώστε οι μαθητές όλων των βαθμίδων να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στις σχολικές επιτροπές των δήμων η προμήθεια laptops ή tablets για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Οι σχολικές επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό 84 της 13ης Απριλίου 2020, στο τεύχος Β΄.

Πώς θα προμηθεύονται ψηφιακό εξοπλισμό οι Σχολικές Επιτροπές, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Συγκεκριμένα στο εικοστό έβδομο άρθρο με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» αναφέρεται:

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους.

Η προμήθεια γίνεται κατ ́ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76).
Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.

Μετά από αίτημα του διευθυντή του κάθε σχολείου η προμήθεια
Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Το «μπάχαλο» με τα τάμπλετ και τις σχετικές επιστολές του υπουργείου Παιδείας
Την 7η Απριλίου, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με  εγκύκλιό του  στις σχολικές μονάδες, με τη μορφή του κατεπείγοντος, ζητούσε «να καταγραφούν οι ανάγκες ανά σχολική μονάδα με στόχο α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όσο και μετέπειτα για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών και β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους, αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού».
«Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω  χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων)» ανέφερε η εγκύκλιος.

Οι  διευθυντές των σχολικών μονάδων προχώρησαν στην αποστολή του σχετικού πίνακα την Πέμπτη 9 Απριλίου. Την ίδια μέρα, στα σχολεία έφτασε νέα εγκύκλιος η οποία αναφέρει: «Διευκρινίζουμε ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών). Η καταγραφή αυτή σχετίζεται με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και νέων μορφών μάθησης. Για τους ανωτέρω λόγους καλείσθε να καταγράψετε τις άμεσες μόνο ανάγκες των σχολικών μονάδων κάνοντας χρήση της φόρμας σε μορφή excel, που επισυνάπτεται».       

Άννα Ραφτοπούλου: Ο δήμος να καταγράψει τους μαθητές που δεν έχουν εξοπλισμό και ίντερνετ και να τους τα προσφέρει
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, το οποίο είχε ως μοναδικό θέμα συζήτησης τις «προτάσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που έχει επιφέρει η εμφάνιση του κορωνοϊού», η επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α., Άννα Ραφτοπούλου, σημειώνοντας πως «έπρεπε να είχε γίνει πριν από καιρό», πρότεινε να γίνει καταγραφή των μαθητών που δεν έχουν τα ψηφιακά μέσα και «να γίνει άμεσα,  παράδοση από τον δήμο, του εξοπλισμού που χρειάζονται».
«Επειδή κάποιοι από αυτούς μπορεί, όχι μόνο να μην έχουν τον εξοπλισμό, αλλά,  να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν ίντερνετ, ακόμα και ρεύμα, ο δήμος μας, από την πλευρά της Κοινωνικής Υπηρεσίας να καταγράψει αυτούς τους μαθητές και να τους καλύψει σε  αυτό το κομμάτι και εκτός από το τάμπλετ να τους παρέχει και τη δυνατότητα ίντερνετ με ένα στικάκι για όσο διάστημα αυτό χρειαστεί» είχε προσθέσει η επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α..

Παναγιώτης Λάμπρου: «Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται, είναι πάρα πολύ μικρό»
Σε μηδαμινό πρόβλημα αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου, Παναγιώτης Λάμπρου, σχολιάζοντας την πρόταση της ΑΝ.Α.Σ.Σ.Α. για την καταγραφή των μαθητών που δεν έχουν τα ψηφιακά μέσα για να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
«Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, από διευθυντές με τους οποίους έχω μιλήσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, κατά 90% των μαθητών, είναι ήδη εγγεγραμμένο στα site  που πρέπει, για να κάνουν τα μαθήματα ιντερνετικά και το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται. Είναι πάρα πολύ μικρό» είπε.

Παναγιώτης Λάμπρου: Εάν κάνεις μια έρευνα, όλοι θα πουν ότι δεν έχουν ούτε τάμπλετ, ούτε τίποτα
«Άκουσα για τάμπλετ και ίντερνετ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε δυόμισι, τρεις χιλιάδες μαθητές. Εάν κάνεις μια έρευνα, υπάρχει περίπτωση ένας, δύο, πέντε, να σου πουν ότι έχουν τάμπλετ. Οι υπόλοιποι, βέβαια, όλοι θα πουν ότι δεν έχουν ούτε τάμπλετ, ούτε τίποτα. Γίνεται αυτό; Με τι κόστος να δώσεις ένα τάμπλετ, ένα λάπτοπ, ένα κινητό, δεν ξέρω…» πρόσθεσε σχετικά με το θέμα ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Λάμπρου.

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Απαράδεκτη» η δήλωση Λάμπρου – «Αν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν τάμπλετ θα έπρεπε από χθες να έχουμε δώσει εμείς τα δικά μας για να κάνουν τη δουλειά τους»
Για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι  καταγραφές των ελλείψεων ψηφιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που, πιθανώς υπάρχουν σε αριθμό μαθητών του δήμου μας, ζήτησε να πληροφορηθεί ο δημοτικός σύμβουλος Σπάτων – Αρτέμιδος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
«Άκουσα κάτι, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, ότι μπορεί να λένε ψέματα τα παιδιά, ότι μπορεί να έχουν τάμπλετ… Δεν κατάλαβα καλά, αν ειπώθηκε κάτι τέτοιο… το θεωρώ απαράδεκτο αν ειπώθηκε κάτι τέτοιο…
Αν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν τάμπλετ θα έπρεπε από χθες να έχουμε δώσει εμείς, τα δικά μας, για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεδομένου ότι προχωρούν τα μαθήματα,  αν υπάρχει τέτοιο θέμα, έστω και ένα παιδί να είναι χωρίς τάμπλετ, εγώ δίνω αύριο το δικό μου για να κάνει τη δουλειά του» είπε χαρακτηριστικά.


«Στο δημοτικό συμβούλιο έχουμε δύο διευθυντές σχολείων, δεν μας έχει αποσταλεί επίσημα, αλλά ίσως ανεπίσημα μπορούμε να μάθουμε και από τον κύριο Κρόκο και από τον κύριο Γκέλια, τον αριθμό των μαθητών» ήταν η τοποθέτηση του δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρη Μάρκου, σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση για καταγραφή των μαθητών που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα για να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Νίκος Κρόκος: Ο δήμος να βοηθήσει τις οικογένειες που δεν έχουν internet και ρεύμα
Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, της 9ης Απριλίου 2020, ο δημοτικός σύμβουλος, Νίκος Κρόκος, ο οποίος είναι διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων, επανήλθε στο θέμα, ανακοινώνοντας ότι με την εγκύκλιο που είχε σταλεί στα σχολεία  την 7η Απριλίου, «για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέθεσε στους διευθυντές των σχολείων, να αποστείλουν αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών που έχουν ανάγκη από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, laptop ή tablet, με κάποια κριτήρια βέβαια, όπως χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνοι, τηλεργασία γονέων και άλλα».

«Κάναμε μία διερεύνηση, πολύ σύντομα, γιατί ζητούσαν μέχρι χθες το βράδυ να απαντήσουμε. Απαντήσαμε, όλοι οι διευθυντές πιστεύω και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο δήμος αυτό που θα μπορούσε να κάνει τώρα είναι να βοηθήσει τις οικογένειες που δεν έχουν internet και ρεύμα» ενημέρωσε ο Νίκος Κρόκος.

Οι δήμοι που προσφέρουν δωρεάν tablet και internet στους μαθητές
Στο μεταξύ, δεν είναι λίγοι οι δήμοι που προσφέρουν δωρεάν tablet και internet στους μαθητές, με το δήμο Καρύστου να είναι ο πρώτος που εξασφάλισε δωρεάν tablets και πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και δωρεάν εκτυπώσεις στους μαθητές που αδυνατούν να καλύψουν τα παραπάνω , ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση, μέσω διαδικτύου, που πραγματοποιεί το υπουργείο Παιδείας.
«Η δαπάνη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις μισθοδοσίες του δημάρχου και των αντιδημάρχων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Καρύστου.

Η δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά, με επιστολή της προς τους διευθυντές των σχολείων του δήμου, ζητά να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών που δεν διαθέτουν, είτε τον εξοπλισμό, είτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειμένου ο δήμος να διαθέσει δωρεάν tablets και κάρτες σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ο Δήμος Ναυπλιέων, θέλοντας να συμβάλλει ούτως ώστε κανένας μαθητής να μην μείνει εκτός της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει τους μαθητές με δωρεάν tablet και πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω των σχολικών επιτροπών του.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, προσφέρει tablet, σε όσα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μέσω δωρεάς ιδιωτικής εταιρείας.
«Η πρώτη εκτίμηση που κάναμε είναι ότι περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες στη Γλυφάδα μας δεν έχουν το απαραίτητο αυτή την εποχή εργαλείο μάθησης»αναφέρεται σε ανακοίνωσή του.

Ακολούθησαν οι δήμοι Φλώρινας, Γόρτυνας, Μυτιλήνης, Καλαμάτας, Σκιάθου, Λεβαδέων, Αγρινίου και άλλοι.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια