Κατανεμήθηκε η 5η τακτική επιχορήγηση του 2020 σε δήμους και περιφέρειεςΣυνολικά 114.426.328,45 ευρώ κατανεμήθηκαν στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της 5ης τακτικής επιχορήγησης του 2020.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από αυτά, τα 106.536.079,94 ευρώ κατανέμονται από τους ΚΑΠ των δήμων, σε όλους τους δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη, ενώ 7.890.248,51 ευρώ κατανέμονται από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως 5η τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλες τις Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Από τα χρήματα αυτά, 228.635,01 ευρώ θα αποδοθούν στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και 1.597.491,79 στην περιφέρεια Αττικής.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια