Πώς επεκτείνεται η άδεια ειδικού σκοπού ανάλογα με τη λειτουργία των σχολείων
Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού παρέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι τα γυμνάσια και οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου εκτός της Γ', προβλέπεται να ανοίξουν στις 18 Μαΐου και το σχολικό έτος να λήξει στις 12 Ιουνίου χωρίς προαγωγικές εξετάσεις.

Για τα δημοτικά σχολεία δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν την 1η Ιουνίου και εάν επαναλειτουργήσουν το σχολικό έτος θα παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια