Τρεις γιατρούς με τετράμηνες συμβάσεις θα προσλάβει ο δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ένα παθολόγο, έναν γενικής ιατρικής και έναν παιδίατρο, πρόκειται να προσλάβει ο δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια