ΑΣΓΜΕ: Απαράδεκτο να πληρώνουν από την τσέπη τους τις ιατρικές εξετάσεις οι υποψήφιοι των πανελλαδικών

«Απαράδεκτο» θεωρεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, « να πληρώνουν από την τσέπη τους υποψήφιοι σπουδαστές τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις» και με ανακοίνωσή της ζητάει από την κυβέρνηση να είναι δωρεάν οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΑΕΝ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ και να γίνονται αποκλειστικά με κρατική ευθύνη, να σταματήσει η καταβολή οποιουδήποτε παράβολου για τους υποψηφίους των ΑΕΝ και να αποσαφηνιστούν οι σχετικές με την προστασία από τον COVID-19 εγκύκλιοι, για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και εξετάσεις σε αθλήματα, προκειμένου να μην υποβάλλονται οι υποψήφιοι σε αχρείαστο κόστος για το τεστ.

Η ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας
Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, θεωρεί απαράδεκτο να πληρώνουν από την τσέπη τους υποψήφιοι σπουδαστές τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:
  • Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), που πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τις δαπάνες υγειονομικού ελέγχου προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας για την συμμετοχή στις εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αν επιλεγούν τελικά ή όχι.
  • Οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές Σχολές και τις σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, όπου επιτρέπεται οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις να παρέχονται και από ιδιώτη γιατρό, ενώ παρανόηση δημιουργείται και με την εξέταση για την προστασία από τον COVID-19, όπου πολλοί υποψήφιοι πραγματοποιούν το σχετικό τεστ, πληρώνοντας από την τσέπη τους ιδιώτες γιατρούς.

Ως ΑΣΓΜΕ, ζητάμε από την κυβέρνηση:
  • Να είναι δωρεάν οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΑΕΝ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ και να γίνονται αποκλειστικά με κρατική ευθύνη.
  • Να σταματήσει η καταβολή οποιουδήποτε παράβολου για τους υποψηφίους των ΑΕΝ.
  • Να αποσαφηνιστούν οι σχετικές με την προστασία από τον COVID-19 εγκύκλιοι, για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και εξετάσεις σε αθλήματα, προκειμένου να μηνυποβάλλονται οι υποψήφιοι σε αχρείαστο κόστος για το τεστ.

  


«Απαράδεκτο» θεωρεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, « να πληρώνουν από την τσέπη τους υποψήφιοι σπουδαστές τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις» και με ανακοίνωσή της ζητάει από την κυβέρνηση να είναι δωρεάν οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΑΕΝ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ και να γίνονται αποκλειστικά με κρατική ευθύνη, να σταματήσει η καταβολή οποιουδήποτε παράβολου για τους υποψηφίους των ΑΕΝ και να αποσαφηνιστούν οι σχετικές με την προστασία από τον COVID-19 εγκύκλιοι, για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και εξετάσεις σε αθλήματα, προκειμένου να μην υποβάλλονται οι υποψήφιοι σε αχρείαστο κόστος για το τεστ.

Η ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας
Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, θεωρεί απαράδεκτο να πληρώνουν από την τσέπη τους υποψήφιοι σπουδαστές τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:
  • Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), που πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τις δαπάνες υγειονομικού ελέγχου προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας για την συμμετοχή στις εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αν επιλεγούν τελικά ή όχι.
  • Οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές Σχολές και τις σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, όπου επιτρέπεται οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις να παρέχονται και από ιδιώτη γιατρό, ενώ παρανόηση δημιουργείται και με την εξέταση για την προστασία από τον COVID-19, όπου πολλοί υποψήφιοι πραγματοποιούν το σχετικό τεστ, πληρώνοντας από την τσέπη τους ιδιώτες γιατρούς.
 Ως ΑΣΓΜΕ, ζητάμε από την κυβέρνηση:
  • Να είναι δωρεάν οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΑΕΝ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ και να γίνονται αποκλειστικά με κρατική ευθύνη.
  • Να σταματήσει η καταβολή οποιουδήποτε παράβολου για τους υποψηφίους των ΑΕΝ.
  • Να αποσαφηνιστούν οι σχετικές με την προστασία από τον COVID-19 εγκύκλιοι, για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και εξετάσεις σε αθλήματα, προκειμένου να μηνυποβάλλονται οι υποψήφιοι σε αχρείαστο κόστος για το τεστ.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια