Τα μέτρα στήριξης των αγροτών που επλήγησαν από την πανδημία
Τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των αγροτών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες τις πανδημίας, περιγράφει ο επίτροπος για την Αγροτική Πολιτική, Janusz Wojciecowski, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη.
Όπως αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος, μέσω των αγροτικών προγραμμάτων, «οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους δάνεια με χαμηλά επιτόκια, στήριξη του αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης, ευνοϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων ή αυξημένες προκαταβολές για τα μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα (85 % αντί για 75 %), προκειμένου να αυξηθούν οι ταμειακές ροές και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης».
Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην απάντηση, στις 30 Απριλίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταβληθούν κατ' αποκοπή πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ ανά γεωργό και τα 50.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) του αγροδιατροφικού τομέα ως παροχή στήριξης της ρευστότητας.
Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ο αρμόδιος επίτροπος τονίζει πως «τα κράτη-μέλη επιτρέπεται να καταβάλλουν αυξημένες τις σχετικές προκαταβολές (από 50% έως 70%) από τις 16 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να αυξηθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών», και, επιπλέον, για τους δικαιούχους, ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις και δυνατότητες ευελιξίας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια