Αυτές οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την προκαταβολή φόρου

Ακόμη και μηδενική προκαταβολή φόρου εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, αφού, μεταξύ άλλων, μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για εποχικές επιχειρήσεις και όσες έχουν μειωμένο τζίρο κατά 35%.
Κριτήριο για τη μείωση της προκαταβολής φόρου αποτελούν τα δεδομένα του τζίρου και κερδών το πρώτο εξάμηνο του έτους στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων και οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται την περίοδο αυτή από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τα έσοδα που απέκτησαν το 2019.
Η κλίμακα για την προκαταβολή του φόρου
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την εξής κλίμακα: 

  • Ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 5-15%, ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 30%
  • Ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 15,1-25%, ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 50%
  • Ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 25,1-35%, ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 70%
  • Ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 μεγαλύτερο από 35%, ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 100%

Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου λαμβάνουν:

  • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
  • Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
  • Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 50%.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια