Τι είναι η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων


Στην Εκτελεστική Επιτροπή κάθε δήμου μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.
Στις συνεδριάσεις της καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια