Δημοτικά Συμβούλια... on camera

 


2023

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ12/12/2023

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ27/11/2023

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ14/11/2023

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2023 

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - TΡΙΤΗ 5/9/2023

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - TETAΡΤΗ2/8/2023

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΠΕΜΠΤΗ 8/6/2023

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  - ΤΡΙΤΗ 2/5/2023


8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 6/4/2023

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        7Η EKTAKTH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ 21/3/2023

 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3/2022

   5Η EKTAKTH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2/2023

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2023

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ·  

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022

 2η ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

·        

·    

·        

·     

·     

·          

2022

  

·         

·      

·         

·        1Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ22/2/2022

3η ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ29/3/2022

  5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ9/5/2022

 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ17/5/2022

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


9Η ΈKTAKTH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ 19/7/2022

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


12Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ21/9/2022

13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·       

·        Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·       

·        


16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ18/10/2022

 16η ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


 17Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ15/11/2022

18Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ15/11/2022

19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ29/11/2022

 ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ19/12/2022

·        24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       

       Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


26Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·       

·        

·        

·        

·       

·        

·        

·       

·         

·       

·      

·        

·        

·        

·       

·        

·      

·         

·      

2021

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 13/5/2021

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ 15/6/2021

14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ 13/7/2021

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9/2021

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10/2021 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ)

19η & 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 21/10/2021

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 11/11/2021

22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΤΗ 16/11/2021

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12/2021


·        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·         

·        25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        24Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        23Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        22Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        20η Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·        19Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

·        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        17η Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

·        Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

·        15η Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

·        14Η Έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του ΔΣ

·        13η Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

·        12η ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        11η Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

·        Έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·        Πρόσκληση Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

·        Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·        Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

·        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗMΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        7Η ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·        Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

·        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05ΗΣ -ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

·        Πρόσκληση 4ης Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

·        Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

·        Πρόσκληση σε Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

·        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·        2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

·        Πρόσκληση Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος

·        Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

·        Πρόσκληση 01ης Ειδικής Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

·         

·         

·        Πρόσκληση για την 20η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτέμιδας

 

2020

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Θέματα που συζητήθηκαν στην 7η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

8η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος – Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Θέματα που συζητήθηκαν στην 8η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

13η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος – Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Θέματα που συζητήθηκαν στη 13η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος


13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. Σ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-8-2020

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020


 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια