Τι είναι η Επιτροπή Ποιότητας ΖωήςΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δημιουργείται σε Δήμους άνω των 10.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κατά το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και κατά το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου.

Στην πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και το θέμα της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δηλαδή, η εκλογή των μελών των επιτροπών διεξάγεται στην ίδια συνεδρίαση, μετά την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτείται
α) από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο
β) από δύο ακόμη αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη της, από το δήμαρχο
γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη της, από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.

Για παράδειγμα, για Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμό μελών έως και 45, όπως είναι αυτό του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, σύμφωνα με το νόμο, ο συνολικός αριθμός της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρέπει να είναι εννέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ορίζεται ένα άτομο ως πρόεδρος της Επιτροπής, που θα πρέπει να είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, ορίζονται, από το Δήμαρχο δυο μέλη που θα πρέπει να είναι αντιδήμαρχοι και εκλέγονται και έξι μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα δύο από την παράταξη του δημάρχου.

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 
Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, για το χρονικό διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2021, είναι:

Πρόεδρος
Αντώνιος Τούντας, αντιδήμαρχος

Τακτικά μέλη
Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη

Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  • Ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί ως πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το δήμαρχο, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
  • Αντιστρόφως, αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών.  
  • Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο Επιτροπές.  
  • Αντίστοιχα, οι ίδιοι αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του ν.3852/2010.  
  • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν, λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις επιτροπές. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται «μεμονωμένος σύμβουλος» μέλος της Επιτροπής.

Πηγή:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια