Το "απουσιολόγιο" του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος


Δείτε αναλυτικά, πόσες φορές συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος από την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση, αυτή που προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, έως σήμερα.
Δείτε ακόμα, πόσοι και ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι απουσίασαν και από ποια συνεδρίαση, καθώς και ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι καθυστέρησαν να προσέλθουν ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

1. Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019 – 12η Ειδική Συνεδρίαση 2019
Απόντες: Ουδείς
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Καμία

2. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 – 13η Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
4. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν:
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα
Ιωαννίδου Σπυριδούλα
Αργυρός Γεώργιος
Τσάκαλη Ελένη

3. Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 - 14η Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη

Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν:
Ιωαννίδου Σπυριδούλα

4. Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 - 15η Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Καμία.

5. Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 - 16η Ειδική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
4. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν:
Μπέκας Γεώργιος
Δάρδαλης Νικόλαος

6. Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 - 17η Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
2. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν:
Ιωαννίδου Σπυριδούλα

7. Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 - 18η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019
Απόντες: Ουδείς
Προσελεύσεις  Αναχωρήσεις: Καμία

8. Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 - 19η Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
2. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
3. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν:
Δάρδαλης Νικόλαος
Πριν την ψηφοφορία του 2ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν: Στέφανος Κατής

9. Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - 19η Συνεχιζόμενη Τακτική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
2. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
3. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
4. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
5. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Μετά την ψηφοφορία του 6ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Σωτήριος Δούρος

10. Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 - 20η Ειδική Συνεδρίαση 2019
Απόντες
1. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
2. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
3. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
4. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
5. Κουτρουμπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις
Πριν την ψηφοφορία του 1ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθαν:
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος
Κουτρουμπίνης Βασίλειος

11. 27 Ιανουαρίου 2020 – 1η Τακτική Συνεδρίαση 2020
Απόντες
1. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Καμία.

12. 17 Φεβρουαρίου 2020 – 2η Τακτική Συνεδρίαση 2020
Απόντες
1. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
2. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις

Μετά την ψηφοφορία του 9ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος, Βασίλειος Κουτρουμπίνης 

13. 26 Φεβρουαρίου 2020 - 3η Έκτακτη Συνεδρίαση
Απόντες: Ουδείς
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Καμία

14. 17  Μαρτίου 2020 - 4η τακτική συνεδρίαση 
Λόγω των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη 4η τακτική συνεδρίαση του  δημοτικού συμβουλίου η οποία θα διεξαγόταν την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

15.  23 Μαρτίου 2020 - 5η Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση 
Απόντες: Ουδείς
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Καμία

16. 7 Απριλίου 2020 - 6η με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση

17. 9 Απριλίου 2020 - 7η με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση
Απόντες
1. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε η δημοτική σύμβουλος, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα.
Μετά την ψηφοφορία του 5ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος, Πουλάκης Πέτρος.

18. 28 Απριλίου 2020 - 8η με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση
Απόντες
1. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
2. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
3. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Προσελεύσεις – Αναχωρήσεις: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης με Τηλεδιάσκεψη προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Πριν την ψηφοφορία του Μοναδικού Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Φράγκου Ελένη. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Απουσίες
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου


2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου


3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου


4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ


5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος


6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη


7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
27/1/2020 - 17/2/2020
2
8. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου


9. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου


10. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία


11. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
27/9/2019
1
12. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
19/11/2019 - 27/1/2020
2
13. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά


14. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία


15. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
17/12/2019
1
16. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
27/9/2019 – 30/10/2019– 12/12/2019 – 17/12/2019 - 27/1/2020 - 17/2/2020
6
17. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
27/9/2019 – 23/12/2019
2
18. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου


19. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος


20. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
19/11/2019 (16η Ειδική Συνεδρίαση) - 19/11/2019 (17η Τακτική Συνεδρίαση)
2
21. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου


22. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
17/12/2019 - 28/4/2020
2
23. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
12/12/2019 – 17/12/2019 – 23/12/2019
3
24. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου


25. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
17/12/2019
1
26. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 28/4/2020
1
27. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ


28. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
23/12/2019 - 7/9/2020 - 9/4/2020  - 28/4/2020
4
29. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου


30. Κατής Στέφανος του Δημητρίου


31. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου


32. Κουτρουμπίνης Βασίλειος του Νικολάου


33. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια