Έντεκα νύχτες θα βρούμε ανοιχτά φαρμακεία το Φεβρουάριο στο δήμο μας
  • Πολλά φαρμακεία ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ελάχιστα τη νύχτα
  • Με ποια κριτήρια αποφασίζεται το πόσα φαρμακεία θα διανυκτερεύσουν και πού
  • Το αλαλούμ στο ωράριο και οι απαλλαγές από την υποχρέωση της διανυκτέρευσης

Είδος υπό εξαφάνιση τείνουν να γίνουν τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όχι μόνο στο δήμος μας, αλλά γενικότερα. Οι Περιφέρειες και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι γίνονται αποδέκτες πλήθους παραπόνων, διότι οι πολίτες δεν βρίσκουν διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ενώ επικρατεί πλήρης σύγχυση για το ποιο φαρμακείο διημερεύει ή διανυκτερεύει.

Σύμφωνα με τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συντελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» (Ν. 4613/2019 – άρθρο 26 - ΦΕΚ A’ 78/24.05.2019), άλλαξαν, για ακόμα μια φορά, οι κανόνες για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Στο εξής «τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν.2224/1994 (Α΄ 112).»

Όλα τα φαρμακεία  κλειστά τις αργίες, εκτός από αυτά που εφημερεύουν
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με την τροπολογία προβλέπεται σαφής, ρητή και απόλυτη απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων, και των διευρυμένων φυσικά, σε όλες τις αναφερόμενες στην διάταξη αργίες, πλην φυσικά των φαρμακείων που έχουν οριστεί να διημερεύουν και να διανυκτερεύουν την ημέρα αυτή.

Τα φαρμακεία δεν μπορούν να δηλώσουν διευρυμένο ωράριο τις Κυριακές
Επιπλέον, τα φαρμακεία μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν περισσότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο προβλέπει ότι πρέπει να είναι ανοιχτά για τουλάχιστον σαράντα ώρες την εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από τις 8:00 έως τις 21:00 εντός της ημέρας, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου), πλην της Κυριακής. Δηλαδή, με απόφαση του Περιφερειάρχη, μπορεί να καθορίζεται υποχρεωτικό ωράριο με περισσότερες από σαράντα  ώρες την εβδομάδα, χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Η Κυριακή εξαιρείται ρητώς από τις ημέρες που τα φαρμακεία μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν περισσότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού ωραρίου.

Εξαιρούνται τα φαρμακεία που βρίσκονται στους διεθνείς κρατικούς αερολιμένες, τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς περιορισμό, όλο το 24ωρο και καθ’ όλο το έτος και τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών λουτροπόλεων, τα οποία μπορούν να λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη.

Όσοι φαρμακοποιοί επιλέγουν διευρυμένο ωράριο θα είναι ανοιχτά σε ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα λιανικής
Επίσης, τα φαρμακεία που επιλέγουν να λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, θα λειτουργούν εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές μέχρι τις 9:00 το βράδυ, το Σάββατο μέχρι τις 8:00 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.
Δηλαδή, όσα φαρμακεία θέλουν να λειτουργήσουν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου δεν μπορούν να δηλώσουν ότι θα είναι ανοιχτά μετά τις 9:00 τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή) και μετά τις 8:00 του βράδυ του Σαββάτου.
Μετά τις 9:00 το βράδυ, τις καθημερινές ημέρες και μετά τις 8:00 του βράδυ του Σαββάτου, και μέχρι τις 8:00 το πρωί της επόμενης μέρας, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να διανυκτερεύουν.

Οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φαρμακείου είναι υποχρεωμένος να δηλώνει, ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 257 του νόμου 4512/18, τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, σαράντα ώρες εβδομαδιαίως και το ωράριό τους.

Το ωράριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • Από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας
  • Από τις 8:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ, εντός της ημέρας

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το Σάββατο ως υποχρεωτική ημέρα λειτουργίας των φαρμακείων.

Σύμφωνα με το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο καθορισμός  χρονικού ορίου λειτουργίας των διευρυμένων  φαρμακείων μέχρι τις 9:00 το βράδυ, δίνει ένα τέλος στο αρρύθμιστο ωράριο, ενισχύει των θεσμό των διανυκτερεύσεων και κυρίως βοηθά στην βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων.

Η εύρεση ενός φαρμακείου που να διανυκτερεύει γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση, καθώς όλο και περισσότεροι φαρμακοποιοί, επικαλούμενοι λόγους οικονομικούς ή λόγους υγείας, ζητούν από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής να απαλλαγούν από αυτήν την υποχρέωση. Έτσι, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ανοιχτά πολλά φαρμακεία, κατά τη διάρκεια της νύχτας λειτουργούν ελάχιστα.
Οι Περιφέρειες και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι γίνονται αποδέκτες πλήθους παραπόνων, διότι οι πολίτες δεν βρίσκουν διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ενώ επικρατεί πλήρης σύγχυση για το ποιο φαρμακείο διημερεύει ή διανυκτερεύει.

Διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις
Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 8:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ και η διανυκτέρευση από τις 9:00 το βράδυ έως τις 8:00 το πρωί κάθε ημέρας.

Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. 

Για τον καθορισμό των φαρμακείων που διημερεύουν ή διανυκτερεύουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή όλων των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, ώστε να καλύπτονται εύκολα οι ανάγκες πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο, ανά δήμο, όλο το 24ωρο και η ισομερής συμμετοχή όλων των φαρμακείων στις διανυκτερεύσεις και τις διημερεύσεις.

Ποιοι απαλλάσσονται από τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις
Οι απαλλαγές των φαρμακείων από τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
Σύμφωνα με το άρθρο 257 του νόμου 4512/18 «Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, δύνανται να απαλλάσσονται της υποχρέωσης διημερεύσεων ή διανυκτερεύσεων φαρμακεία, μόνον για τους εξής λόγους: α) για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν στο πρόσωπο του λειτουργούντος το φαρμακείο φαρμακοποιού, οι οποίοι αποδεικνύεται με γνωμάτευση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ή β) για σοβαρούς οικονομικούς λόγους, ύστερα από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου φαρμακευτικού συλλόγου, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως, βάσει των οποίων είναι αδύνατος ο εφοδιασμός του φαρμακείου με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για την ανταπόκρισή του στις ανάγκες της εφημερίας ή της διανυκτέρευσης»
Επιπλέον, σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία, που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση: α) διημέρευσης, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από τις 8:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό, και β) διανυκτερεύσεων, εφόσον διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από τις 8:00 το βράδυ έως τις 8:00 το πρωί και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό».

Έντεκα νύχτες θα βρούμε ανοιχτά φαρμακεία το Φεβρουάριο στο δήμο μας
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, όπως αυτή είναι ενημερωμένη σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2019, στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019, οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων έχουν ως εξής:

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1)
Διεύθυνση
  : 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΑΛΟΥ) - ΣΠΑΤΑ

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (2)-ΚΕΝΤΡΟ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-ΚΕΝΤΡΟ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 163 (4η ΣΤΑΣΗ)
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διεύθυνση
  : 
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 185 Α
Περιοχή
  : 
ΣΠΑΤΑ

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 209
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (παραλία) (1)
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 123 (παραλία)
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Διεύθυνση
  : 
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 86
Περιοχή
  : 
ΣΠΑΤΑ

Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση
  : 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΙΑ (ΠΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΠΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Διεύθυνση
  : 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση
  : 
ΛΕΩΦ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 9η ΣΤΑΣΗ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΒΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση
  : 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 78
Περιοχή
  : 
ΣΠΑΤΑ

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (2)-ΚΕΝΤΡΟ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-ΚΕΝΤΡΟ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2)
Διεύθυνση
  : 
ΣΠ.ΓΙΩΡΓΑΚΗ 21
Περιοχή
  : 
ΣΠΑΤΑ

Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Διεύθυνση
  : 
Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 39
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση
  : 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 88
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΤΡΑΧΟΥ-ΔΙΑΛΥΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 10
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διεύθυνση
  : 
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 185 Α
Περιοχή
  : 
ΣΠΑΤΑ

Εφημερία
  : 
ΑΝΟΙΧΤΑ 8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ 8 ΒΡΑΔΥ
Φαρμακείο
  : 
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 7Η ΣΤΑΣΗ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου
Εφημερία
  : 
8 ΒΡΑΔΥ-8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
Φαρμακείο
  : 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διεύθυνση
  : 
Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 8Η ΣΤΑΣΗ
Περιοχή
  : 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι από 3 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου του 2019, στο δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος θα λάβουν χώρα έντεκα διανυκτερεύσεις φαρμακείων, τρεις στα Σπάτα και οκτώ στην Αρτέμιδα και εννέα διημερεύσεις, που αφορούν στα σαββατοκύριακα. Από τις διημερεύσεις, οι έξι θα γίνουν σε φαρμακεία στην Αρτέμιδα, που δέχεται περισσότερο κόσμο και επισκέπτες.

Οι αριθμοί
Καθημερινά, στη λίστα με τα φαρμακεία της Αττικής που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, είναι αναρτημένα από περίπου 90 έως 110 φαρμακεία.

Στη χώρα μας, αυτήν την περίοδο λειτουργούν περίπου 10.500 φαρμακεία. Το 2017 λειτουργούσαν 10.420 φαρμακεία, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με βάση τα στοιχεία του 2017, τα 3.722 φαρμακεία έχουν έδρα το λεκανοπέδιο Αττικής.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια