Πώς «ήρθαν» στους δήμους οι άμισθοι αντιδήμαρχοι


Ο θεσμός των άμισθων αντιδημάρχων δημιουργήθηκε με μια νέα παράγραφο που προστέθηκε στο άρθρο 59 του νόμου 3852/2010, στο νομοσχέδιο – «σκούπα», που κατέθεσε  το υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, με σωρεία ρυθμίσεων διαφόρων υπουργείων, υπό τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου αντιδημάρχων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής.

Στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος μπορεί να ορισθούν πέντε αντιδήμαρχοι. Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να οριστούν και δύο άμισθοι αντιδήμαρχοι.

Δεν θα προσμετρούνται στους Ειδικούς Συμβούλους
Επειδή, ως γνωστόν, ο κανόνας είναι ότι σε κάθε δήμο ο αριθμός των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών εξαρτάται από τον αριθμό των αντιδημάρχων, το υπουργείο Εσωτερικών εισάγει σχετική εξαίρεση και το κατατεθέν άρθρο αναφέρει πως ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.

Το νόημα του θεσμού
Ρητά ορίζεται, ότι αυτή η νέα κατηγορία αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί θα «υπηρετούν τιμητικά».
Οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η θητεία τους θα ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και θα θεωρούνται ισότιμοι με τους άλλους αντιδημάρχους.
Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου, σκοπός της ρύθμισης είναι «η εύρυθμη λειτουργία των δήμων».
Να τονιστεί πως ο άμισθος αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να έχει εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου, δεν χρειάζεται να είναι δημοτικός σύμβουλος. 
Η συγκεκριμένη ρύθμιση προωθήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διευκολύνει τους Δήμους που χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη σε καίριες θέσεις, που χρειάζονται επιπλέον γνώσεις και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του ορισμού ενός άμισθου αντιδημάρχου θα έπρεπε να είναι, χωρίς το δέλεαρ της χρηματικής ανταμοιβής, να οριστούν σε θέσεις κλειδιά των δήμων, τεχνοκρατικά μυαλά, καταρτισμένα πρόσωπα, με πραγματική όρεξη για δουλειά.
Αλλά, αυτό είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Μένει να δούμε με ποιον τρόπο οι δήμαρχοι της χώρας θα «εκμεταλλευτούν» τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και ελπίζουμε ότι δε θα τη χρησιμοποιήσουν για να… βολέψουν τους δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους έχουν τάξει «καρέκλες» και ότι αυτή η αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων δε θα λειτουργήσει σαν ένα ρουσφέτι της κυβέρνησης προς τους δημάρχους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κάνουν ρουσφέτι στους δημοτικούς τους συμβούλους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια