Οι «πολιτιστικές δράσεις» στον Ασύρματο και τα πολλά «τίποτα» που έχουν γίνει εδώ και έναν χρόνο


Στις 16 Απριλίου του 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ενέκρινε την παραχώρηση ενός οικοπέδου, εντός του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων.
Αυτό έγινε μετά από σχετική επιστολή του υπουργείου Πολιτισμού στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, στις 26 Μαρτίου 2019. 
Στην επιστολή αυτή, το υπουργείο αναφέρεται στο πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν αποκαλυφθεί στη περιοχή, κατά την κατασκευή των μεγάλων δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων, αλλά και σε εκείνα που αναμένεται να αποκαλυφθούν ενόψει των μελλοντικών έργων και, για αυτούς τους λόγους, ζητάει ένα οικόπεδο στο οποίο θα μπορούσε να ανεγερθεί ένα «κτίριο που θα παρέχει τη δυνατότητα συντήρησης, αποθήκευσης αλλά και παρουσίασης των ευρημάτων μέσω περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων πολιτιστικών δράσεων».
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απλώς, εγκρίθηκε η παραχώρηση κάποιου οικοπέδου εντός του δήμου, για την κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων, όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω. Δεν προσδιορίστηκε συγκεκριμένο οικόπεδο, άλλωστε ούτε το υπουργείο ζητούσε, με την προαναφερθείσα επιστολή του κάποιο συγκεκριμένο οικόπεδο από το δήμο.

«Βαφτίσια» κεκλεισμένων των θυρών
Στις 29 Οκτωβρίου 2019 συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη «λήψη απόφασης για παραχώρηση οικοπέδου εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την κατασκευή κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων», όπως ακριβώς αναγράφεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση.
Όμως, το θέμα της συγκεκριμένης συνεδρίασης δεν ήταν ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση η κοινότητα Σπάτων – Λούτσας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση ενός συγκεκριμένου ακινήτου, στην περιοχή του Ασύρματου και πιο συγκεκριμένα, για την «παραχώρηση του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05 13 35 503 177, εμβαδού 4658,01τ.μ. στο Ο.Τ.155».
Δηλαδή, από τις 16 Απριλίου 2019, που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραχωρηθεί κάποιο οικόπεδο στο υπουργείο Πολιτισμού, έως τις 29 Οκτωβρίου 2019, που το θέμα πάει στο συμβούλιο της Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας, το οικόπεδο που θα δοθεί στο υπουργείο, από «ένα οικόπεδο», έχει γίνει οικόπεδο με ονοματεπώνυμο. Με το ΚΑΕΚ του, το οικοδομικό του τετράγωνο, τα τετραγωνικά του. Έχει χωροθετηθεί, χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει αποφασίσει σχετικά.

Από τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης φαίνεται ότι από την πρώτη επιστολή που εστάλη από το υπουργείο Πολιτισμού στο δήμο και από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων, στις 16ης Απριλίου 2019, έχει μεσολαβήσει μια επιστολή που έστειλε το υπουργείο Πολιτισμού στο δήμο, στις 2 Ιουλίου 2019.
Από τα ίδια πρακτικά προκύπτει ότι στην επιστολή της 2ας Ιουλίου του 2019 «η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Πολιτισμού, δίνει τις κατευθύνσεις για την θέση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων, με κριτήρια την εύκολη μεταφορά των αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και την εύκολη πρόσβαση του κοινού και κρίνει ως πλέον κατάλληλη την προτεινόμενη από το Δήμο θέση στο Ο.Τ.155 της περιοχής «Ασύρματος» της Δ.Ε. Σπάτων».
Προκύπτει, δηλαδή, ότι δήμος και υπουργείο Πολιτισμού έχουν καταλήξει σχετικά με τη θέση του οικοπέδου που θα παραχωρηθεί για την ανέγερση του «κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων», χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να ερωτηθεί σχετικά.

«Πράσινο φως» για τον Ασύρματο από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπάτων - Λούτσας
Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπάτων - Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «γνωμοδοτεί θετικά, για την παραχώρηση του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05 13 35 503 177, εμβαδού 4658,01τ.μ. ευρισκόμενο στο Ο.Τ.155, για την ανέγερση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων», με την απόφαση 03/2019.


«Ναι» από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στον Ασύρματο
Όμως, το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και όχι πολιτιστικών. Δηλαδή, δεν μπορεί να χτιστεί εκεί το κτίριο πολιτιστικών χρήσεων που θέλει το υπουργείο Πολιτισμού, εάν δεν τροποποιηθεί το εγκεκριμένο, ρυμοτομικό του σχέδιο, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί «Χώρος Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων», με ταυτόχρονη έγκριση κατάλληλων όρων δόμησης.

Σε  αυτήν την περίπτωση πρέπει να υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου.

Έτσι, στις 27 Νοεμβρίου 2019, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, αποφάσισε την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.155 της περιοχής «Ασύρματος» της Δ.Ε. Σπάτων, με την αλλαγή του, από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων, σε χώρο πολιτιστικών εγκαταστάσεων.


«Φρένο» από το Δημοτικό Συμβούλιο
Στη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος, κατόπιν σχετικής πρότασης της Ανανεωτικής Ανεξάρτητης Συμμαχίας Σπάτων - Αρτέμιδας  (ΑΝ.Α.Σ.Σ.Σ.Α.), της Άννας Ραφτοπούλου, αποφάσισε την αναβολή του θέματος της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στον Ασύρματο.


Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι είπαν ότι «στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το υπουργείο Πολιτισμού θα φτιάξει αποθήκη αρχαιοτήτων και όχι μουσείο» και κάποιοι άλλοι, όταν άκουσαν τη λέξη «αποθήκη» ξαφνιάστηκαν. «Εδώ ακούμε για «αποθήκη», δεν μπορούμε να αποφασίσουμε έτσι», είπαν, ζητώντας το θέμα να επανέλθει με περισσότερες διευκρινίσεις.


Αναξιοποίητος ο Ασύρματος από το 1992
Με το Φ.Ε.Κ. 648Δ/7-7-1992 εγκρίθηκε η «πολεοδομική μελέτη
τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 2 και 3 του δήμου Σπάτων Αττικής», δηλαδή για την περιοχή «Ασύρματος».
Καθορίστηκαν οι οικοδομικοί χώροι, οι οδοί και οι πεζόδρομοι, καθώς και χώρος δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγεία, χώρος βρεφονηπιακού σταθμού, χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και χώροι παιδικών χαρών.
Από το 1992 έως σήμερα τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, οι χώροι αυτοί παραμένουν αναξιοποίητοι.

Οι όροι δόμησης που ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον Ασύρματο
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στις 27 Νοεμβρίου 2019, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, αποφάσισε την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.155 της περιοχής «Ασύρματος» της Δ.Ε. Σπάτων ως εξής:
«Την αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ.155 από «Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων» σε «Χώρο Πολιτιστικών 8 μέτρων στο πρόσωπο του οικοπέδου επί της Λεωφόρου Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και 8 μέτρων επί των πεζοδρόμων και όρους δόμησης:
Εγκαταστάσεων» με επιβολή πρασιάς πλάτους
1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% (το Φ.Ε.Κ. 648Δ/7-7-1992 προβλέπει 50%)
2. Συντελεστή δόμησης 0,4 (το Φ.Ε.Κ. 648Δ/7-7-1992 προβλέπει για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 500 τετραγωνικά μέτρα συντελεστή δόμησης 0.8, για το τμήμα του οικοπέδου από 501 έως και 2000 τετραγωνικά μέτρα συντελεστή δόμησης 0.6 και για το τμήμα του οικοπέδου από 2001 τετραγωνικά μέτρα και πάνω συντελεστή δόμησης 0.4).
3. Επιτρέπεται η ανέγερση ενιαίου κτηρίου για κτήριο άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων (το Φ.Ε.Κ. 648Δ/7-7-1992 επιβάλλει διάσπαση του κτιρίου όταν προκύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη των 400 τετραγωνικών μέτρων).
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 9 μέτρα. Πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος του κτηρίου επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι το πολύ 2 μέτρα και κλίσης μέχρι 30% (τα ίδια προβλέπει και το Φ.Ε.Κ. 648Δ/7-7-1992)».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια