Πέντε τάμπλετ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέλαβε και θα διανείμει το Λύκειο Σπάτων


Πέντε τάμπλετ για τη  διεξαγωγή  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέλαβε το Λύκειο Σπάτων από το υπουργείο Παιδείας.
Τα τάμπλετ προέρχονται από δωρεά ιδιωτών και θα διανεμηθούν σε μαθητές (κατά προτεραιότητα) και σε εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ή διεξαγωγής εξ αποστάσεως διδασκαλιών, αναλόγως με κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο, όπως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Λυκείου Σπάτων:
Αγαπητοί γονείς, το σχολείο μας μόλις παρέλαβε από το Υπουργείο Παιδείας πέντε tablets που προέρχονται από δωρεές ιδιωτών και εταιρειών που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τη  διεξαγωγή  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε λόγω του κορονοιού.
Οι συσκευές θα διανεμηθούν σε μαθητές (κατά προτεραιότητα) και σε εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ή διεξαγωγής εξ αποστάσεως διδασκαλιών.
Το υπουργείο έχει θέσει κάποια κριτήρια διανομής που είναι όπως αναφέρονται στο έγγραφο με τα στοιχεία Φ8/46284/Δ4/14-4-2020  το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.
Κάθε συσκευή θα  παραδοθεί για προσωρινή χρήση  στους δικαιούχους   που θα προκύψουν μετά από σύμφωνη γνώμη και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η κυριότητα παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στο 1ο Γεν. Λύκειο Σπάτων για μελλοντική χρήση για διδακτικούς σκοπούς. Η παραλαβή θα γίνει   με υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και με υποχρέωση επιστροφής  της συσκευής σε άριστη κατάσταση μόλις οι λόγοι εκλείψουν ή ζητηθεί από το σχολείο, ή με καταβολή σχετικής αποζημίωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή βλάβης.  Προφανώς η παρούσα διανομή δεν μπορεί να καλύψει  όλες τις ανάγκες άνεσης (δηλαδή π.χ. το κάθε παιδί στην οικογένεια να έχει δική του συσκευή)  αλλά κατά προτεραιότητα τις ανάγκες παντελούς έλλειψης  και με αυτό το πνεύμα  αλλά και το πνεύμα αλληλεγγύης που πρέπει τώρα περισσότερο να πρυτανεύει, παρακαλώ να συμπληρώσετε όσοι θεωρείτε ότι πληρούνται κάποια από τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και να αποστείλετε  στο μέιλ του σχολείου μας τη συνημμένη αίτηση το αργότερο μέχρι ΤΟ Σάββατο 2 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 ώστε να γίνει η διαδικασία διανομής έγκαιρα.   (η αίτηση δήλωση εδώ)
Το μέιλ του σχολείου που θα σταλεί η αίτηση- δήλωση  είναι :  lykspato@sch.gr  και παρακαλούμε στο θέμα της αποστολής να γράψετε  «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”
Όλα τα στοιχεία των αιτήσεων είναι αυστηρά για υπηρεσιακή χρήση και δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Σχετικά άρθρα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια