Με απευθείας ανάθεση το αντιπλημμυρικό έργο σε Γήπεδο και Βαρυκό – Στα 4 εκατομμύρια ευρώ το κόστος

 


Πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο για τα Σπάτα, προκειμένου να επιλυθεί, επιτέλους, το χρόνιο πρόβλημα πλημμυρών στις περιοχές Γήπεδο και Βαρυκό της πόλης.

Τόσες και τόσες δημοτικές αρχές εδώ και χρόνια δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις πλημμύρες στα συγκεκριμένα σημεία της πόλης, αν και έγιναν έργα και δαπανήθηκαν χρήματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει αποτελέσματα.

Η κακή κατάσταση και η ανεπάρκεια του παλαιού αγωγού δημιουργεί προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων σε δύο περιοχές των Σπάτων (Γήπεδο – Βαρυκό) που γειτνιάζουν με συγκοινωνιακό κόμβο σημαντικών περιφερειακών οδών της πόλης.

·        Το έργο για την περιοχή Α περιλαμβάνει καθαίρεση υφιστάμενων τεχνικών, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης/πρόσβασης, οχετού, στραγγίστων και αποκατάσταση οδοστρωσίας.

·        Το έργο για την περιοχή Β περιλαμβάνει ανακατασκευή της υφιστάμενης τάφρου, δίδυμο σωληνωτό οχετό για την μεταφορά νερών, σωλήνων που οδηγούν στην δεξαμενή ανάσχεσης, όπως και φρεάτια επίσκεψης.Η κατασκευή του έργου αναμένεται ότι θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις δυο περιοχές, καθώς θα επιλύσει πλημμυρικά προβλήματα, θα αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατυχήματα που προκύπτουν από αυτά τα προβλήματα, ενώ αναβαθμίζεται η τοπική αγορά, βελτιώνεται η πρόσβαση στις κατοικίες του οικισμού και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το φυσικό οικονομικό αντικείμενο του έργου παρατίθεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 153/2022 Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης της Μελέτης όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Σχετικά με την χρηματοδότηση του εν λόγο έργου ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος υπέβαλλε πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου δεν μπορούσε να γίνει με χρήματα του δήμου.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

 

Πώς δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, σε περίπτωση υλοποίησης του έργου μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας θα έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον δέκα μήνες προκειμένου αυτή να τελεσφορήσει, χρονικό διάστημα μεγάλο, στο οποίο μπορεί να προκληθούν σημαντικά προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος προσφεύγει στη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 .

Από την υπ’ αριθ. 153/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.999.881,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου:«Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρυκό Δ.Ε.Σπάτων»


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια