Τι είναι η «δια περιφοράς» συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση το συμβούλιο δεν συγκαλείται στην πραγματικότητα, παρά μόνο στα χαρτιά.
Πρόκειται για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που γίνεται με τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεων.
Σύμφωνα με το νόμο «εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου».

Σε κατεπείγουσες, λοιπόν, περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει η πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ίδια ημέρα που πρέπει να γίνει η συνεδρίαση, οι δημοτικοί σύμβουλοι λαμβάνουν, συνήθως με e – mail, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και, αν υπάρχει  η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών δημοτικού συμβουλίου, ψηφίζουν, συνήθως, τηλεφωνικά ή μέσω e - mail.

Η ημερήσια διάταξη σε αυτές τις περιπτώσεις, λογικό είναι να περιλαμβάνει μόνο τα θέματα με κατεπείγον χαρακτήρα.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από μια «δια περιφοράς» συνεδρίαση ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια