Πώς θα «γράφετε» φάρμακα από το σπίτι - Ποια είναι η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης
Ο ασθενής που χρειάζεται συνταγή ή παραπεμπτικό, μπορεί να συνδεθεί στο Σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Εκεί, θα πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται και να επιλέξει και τον τρόπο που θα λαμβάνει αυτές τις συνταγές. Αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του, είτε μέσω e mail. Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξει θα πρέπει να καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Μόλις ο γιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με sms ή email.
Το sms θα περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της.
Το μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, όπως ο αριθμός συνταγής,  το φάρμακο, η διάγνωση, το χρονικό διάστημα ισχύος και άλλα.
Στο φαρμακείο, για την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται κάποιο έντυπο, ο φαρμακοποιός ανακτά τη συνταγή με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ή τον ΑΜΚΑ του ασθενή. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.
Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής με βάση τον ΑΜΚΑ, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Τότε το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη μοναδικό κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στο e-mail για επιβεβαίωση.
Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του συγκεκριμένου ασθενή. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει το ενημερωτικό μήνυμα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια