Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος στις 2 Μαΐου

 


 

Στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασιλέως Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 02 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30, θα συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Π.Ε. 10-11 της Δ.Ε. Αρτέμιδος (αρ. απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.08/2023).

2.      Λήψη απόφασης περί παραχώρησης παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς και καθορισμός όρων παραχώρησης αυτών για τα έτη 2023 έως 2025 (αρ. απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.10/2023).

3.      Λήψη απόφασης για αποδοχή της παράτασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ”.

4.      Λήψη απόφασης για  αποδοχή της παράτασης και εξουσιοδότηση του  Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014».

5.      Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’αριθμ.144/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων.

6.      Λήψη απόφασης περί ανάκλησης διορισμού εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Αρτέμιδος (Δ.Ε.Α.Δ.Α.) και ορισμός νέων.

7.      Λήψη απόφασης περί λύσης της σύμβασης με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο «WIKIFARMER ΜΙΚΕ» για την προμήθεια με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου- ιχθυοπωλείου- οπωροπωλείου) για τις ανάγκες λειτουργίας: α) των τριών (3) Παιδικών Σταθμών του Δήμου, β) των τεσσάρων (4) Κ.Α.Π.Η., γ) του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και δ) του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

8.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσης για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτήριου (καντίνα) στην  παραλία Αρτέμιδος και έγκρισης των όρων προκήρυξης αυτής, για τα έτη 2023 – 2025.

9.      Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης οχημάτων έτους 2021.

10.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου             «ΚΑΤΑΣΤΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ».

11.   Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ονοματοδοσίας των οδών στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  ( ΓΥΑΛΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ).

12.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής στο όνομα  Εταιρείας εντός του Αθλητικού Κέντρου Χριστούπολης - Σπάτα από επιβολή από Δ.Φ. ΠΟΕ 2007-2011 Δ.Φ. ΠΟΕ 2012 στους με αρ. 2979/12 και 3157/2012 Βεβ. Χρηματικούς Καταλόγους αντίστοιχα σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

13.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

14.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, & 689 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων με ημερομηνία Συνεδρίασης την 12-04-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

15.   Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού μέλους επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής υγρών καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών κλπ. συναφών ειδών και αντικατάσταση δυο τακτικών μελών επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής γραφικής ύλης, αναλωσίμων υλικών, εντύπων, βιβλίων, φωτογραφικού – φωτοτυπικού υλικού, ειδών εορταστικού υλικού –μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, εργαλείων, μηχανημάτων (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΠ), ειδών κηπουρικής, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, κάδων απορριμμάτων, λοιπών συναφών ειδών –υλικών σήμανσης, έτους 2022.

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια