Δώδεκα νέες προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

 Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με συνολικά δώδεκα άτομα πρόκειται να συνάψει ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας, κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια