Θα (ξανα)στρώσουν δρόμους...

 Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Οκτώ Εκατ. Εκατόν Ογδόντα Εννέα Χιλ. Επτακόσια Τριάντα Οκτώ Ευρώ (8.189.738,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7323.018, οικονομικού έτους 2023 για ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ Ν.3463/06 - Κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου στην ΔΕ Αρτέμιδος & στην ΔΕ Σπάτων (Τ.Π.& Δανείων)

 

Αυτό αναφέρεται σε απόφαση (με εντολή του δήμαρχου) του αντιδήμαρχου Σπάτων – Αρτέμιδος, Χρήστου Σερέτη.

Η απόφαση, που αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια»,  έχει ημερομηνία 2.2.2023 και αφορά σε όλα τα χρήματα που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2023, στον σχετικό κωδικό που αφορά στις κατασκευές και επισκευές των δρόμων του Δήμου.


Ποιοι  δρόμοι θα κατασκευαστούν και θα επισκευαστούν θα το έχουμε δει πριν τις εκλογές...

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια