Προεκλογικά περίπτερα και αφισοκόλληση πριν τις εκλογές σε Σπάτα και Αρτέμιδα

 


 

Ο καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, για την προεκλογική προβολή τους, εν όψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, αποφασίστηκε στη 10η  έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Για τα  Σπάτα αποφασίστηκε...

Η τοποθέτηση ενός πλαισίου από κάθε πολιτικό κόμμα.

Κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί να τοποθετεί από ένα περίπτερο, στις δύο πλατείες της πόλης, την πλατεία  Ξενοφώντος και την πλατεία Δημαρχείου.

Η τοποθέτηση αφισών σε χάρτινα πλαίσια μόνο για τις κεντρικές ομιλίες των προέδρων των κομμάτων (παραμονή των εκλογών) και να επιτραπεί η επικάλυψη των αφισών εναλλάξ για αποφυγή ρύπανσης.

Οι δημοτικοί χώροι να είναι στη διάθεση των πολιτικών κομμάτων και σε περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση αυτών, να ισχύει προτεραιότητα της υποβολής της αίτησης.

Πέριξ των πλαισιών και των περιπτέρων αφήνεται 1,5 μέτρο ελεύθερο για πεζούς και ΑΜΕΑ.

Για την Αρτέμιδα αποφασίστηκε...

Η αφισοκόλληση, που επιτρέπεται μόνο σε χαρτονένιο πλαίσιο με βάση, το οποίο θα τοποθετηθεί έξω από κάθε Τ.Ο. εκάστοτε πολιτικού κόμματος, θα μπορεί να γίνει:

Στο τέρμα της λεωφόρου Βραυρώνος

Βραυρώνας και Αγ. Ιωάννου

Βραυρώνας και Άνδρου

Στην πρώτη στάση Βραυρώνος προς τη θάλασσα

Αγ. Ιωάννου και Θήρας

Στην Λεωφ. Αρτέμιδος κατά μήκος από Αρχαία έως Γήπεδο

Στο τέρμα Αγ. Νικολάου

Στη Λεωφ. Αρτέμιδος προς Ραφήνα

Λ. Καραμανλή και Αγ. Ιωάννου

Λ. Καραμανλή στα φανάρια πηγαίνοντας προς το Κοιμητήριο

Λ. Καραμανλή και 25ης Μαρτίου

Στην περίφραξη κατά μήκος της Λεωφ. Καραμανλή

Στη διασταύρωση προς την πλευρά της θάλασσας

Στη πλατεία Εθν. Αντίστασης (παλαιό τέρμα πλησίον Κοπελάκη)

Πέριξ των πλαισίων και των περιπτέρων αφήνεται 1,5 μέτρο ελεύθερο για πεζούς και ΑΜΕΑ.

Επίσης, επιτρέπονταν η αφισοκόλληση στις παρακάτω οδούς: α) Στην οδό Αγίας Κυριακής β) Στην οδό Αγίου Ιωάννου περιοχή Αγίου Ιωάννου γ) Στην οδό Υπαπαντής δ) Στην Λεωφ. Αρτέμιδος και Βραυρώνος

Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας επισημαίνει ότι: «Ο νόμος περί διαφημίσεων απαγορεύει την αφισοκόλληση».

Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.

Τρόπος χρήσης των χώρων προεκλογικής προβολής

1. Η προβολή των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων, των μεμονωμένων υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης στους χώρους που διατίθενται, γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με ίδιες δαπάνες.

2. Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δημοτικά συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

3. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2 Χ 2 Χ 2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα, εκτός του χώρου που περιλαμβάνεται από το Ξενοδοχείο Seasabelle Hotel έως την Διασταύρωση, διότι σύμφωνα με επισήμανση της Τεχνικής Υπηρεσίας «Δεν θεωρείται πλατεία, το πλάτωμα ασφαλτοδρόμου για την τοποθέτηση περιπτέρου και χαρακτηρίζεται επικίνδυνη θέση».

Στην περίπτωση αυτή, επίσης ισχύουν οι όροι της αναλογικής και επί ίσοις όροις διάθεσης.

Κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί να τοποθετεί από ένα περίπτερο ή άλλες κατασκευές στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοπελάκη) με αρχή από απόσταση τριών μέτρων από τη λεωφόρο και κατά σειρά, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους κατάταξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Στους χώρους που διατίθενται για την προεκλογική προβολή δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

Κατά την προεκλογική περίοδο, τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους, διατίθενται επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.

Επιτρέπεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως ομοίων αντικειμένων Μόνο οριζόντια και εκεί που έχει τοποθετηθεί το τροχόσπιτο ή άλλη κατασκευή του κάθε κόμματος και όχι πάνω από δρόμους πλατείες και λοιπούς χώρους.

Επίσης, επιτρέπεται η τοποθέτησή τους κατά μήκος της περίφραξης του Δημοτικού καταστήματος.

Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιντς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται, γενικά, οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.

Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον.

Απαγορεύονται, επίσης, η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι, χρώματα κ.λπ., η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001. 9.

Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρικ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθιστά προβληματικό τον καθαρισμό των φρεατίων.

Απαγορεύεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έχουν διατεθεί σε άλλους.

Επίσης, απαγορεύεται η αφισοκόλληση, η αναγραφή συνθημάτων και γενικά κάθε πράξη προβολής μηνυμάτων στους παρακάτω χώρους:

Α) Στο Ηρώο του Δήμου μας (της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος)

Β) Σε τοίχους αντιστήριξης σε γέφυρες, σήραγγες, στο οδόστρωμα των δρόμων πεζοδρομίων και σε στύλους ή υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

Γ) Σε έργα του Δήμου

Δ) Στη Διασταύρωση και στο διαμορφωμένο χώρο αυτής (σιντριβάνι και λοιπά).

Ε) Σε επίσημες πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στις πινακίδες αφετηριών και στάσεις των μέσων συγκοινωνίας.

Στ) Σε αρχαιολογικούς χώρους.

Ζ) Σε κτίρια φορέων του Δημοσίου Τομέα, σε κτίρια Ιερών Ναών, στα Διδακτήρια της περιοχής μας, καθώς και στο χώρο που τα περιβάλλει.

Η) Προσόψεις, στοές, κιγκλιδώματα και γενικά περιφράγματα ιδιωτικών κτιρίων και κτισμάτων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.

 

11. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λπ. Αποκατάσταση των χώρων προεκλογικής προβολής στην πρότερη κατάσταση Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα αποσύρονται με φροντίδα των χρηστών, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να προωθήσουν προς ανακύκλωση όσα υλικά τυγχάνουν τέτοιας επεξεργασίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία, υποχρεούνται, γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, οι δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέψουν, με την ίδια υποχρέωση ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια