Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» στα Σπάτα

 

 


 

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έως και 14 Σεπτεμβρίου 2023, στα Σπάτα.

Οι έμποροι που θα συμμετάσχουν θα στήσουν τους πάγκους τους αποκλειστικά στην οδό Γ. Κατσούλη (παραπλεύρως του Δημοτικού Γυμναστηρίου) με αρχή από την οδό Δ/χου Κων/νου έως το πέρας αυτής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής  θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος: info@spata-artemis.gr ή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (εργάσιμες ημέρες και ώρες) συνοδευμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η καταβολή του Τέλους Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου θα γίνει έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να ισχύουν οι θέσεις.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  ή άδεια υπαίθριου εμπορίου
  • Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

 

Το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας όπου θα   φαίνονται:  α) Τα στοιχεία  του δικαιούχου,   β) το διάστημα ισχύος  και το έτος, γ) Ο αριθμός θέσης,   δ) Το μήκος θέσης, ε) το είδος .

 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 

Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.                                                                             

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια