Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2023

 


 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.101/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο Πλυντηρίου Οχημάτων, οδ. Δημ/χου Χρ. Μπέκα, ΟΤ 26, Σπάτα, εταιρίας «CAR WASH EASTERN IKE» (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.29/2023).

 

2. Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ.011/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως Μέλη Επιτροπής Δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 έτους 2023».

 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ».

 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ».

 

5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ».

 

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

 

7. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”.

 

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

 

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης κατά 6 μήνες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

 

10. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ΄αρ.241/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος του υπ΄αρ.740/9-8-2023 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων με ημερομηνία Συνεδρίασης την 9-8-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

 

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο κοιμητηρίου.

 

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.

 

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

 

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια