Ο πρώτος άμισθος αντιδήμαρχος του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Αντιδήμαρχο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με θητεία από 3 Φεβρουαρίου του 2020 μέχρι 31 Αυγούστου του 2020, όρισε με σημερινή απόφασή του, ο δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου, τον δημοτικό σύμβουλο, Διονύσιο Φράγκο του Ιωάννη.

Ο νέος αντιδήμαρχος, Διονύσης Φράγκος
Σύμφωνα με την απόφαση 42, περί ορισμού άμισθου αντιδημάρχου, στον νέο αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες της επίβλεψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού των τεχνικών έργων, καθώς επίσης και της συντήρησης και του συντονισμού των έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας Σπάτων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια