Διαγωνισμός για το μάζεμα κλαδιών και μπαζών από το δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών», εκτιμώμενης αξίας 211.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 261.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. διακήρυξε ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια